Mercredi 19 Juin

Fête de la musique - Concerts dans les rues et les bars
Plus d’informations sur
: www.saintjeandeluz.fr 

Maya expose dans sa galerie ! Auteur de l’affiche des fêtes - Impasse St Jean - A partir du 19/06

Ekainaren 19a asteazkena

Musikaren Besta - Kontzertuak - karriketan eta tabernetan
 I
nformazio gehiago : www.saintjeandeluz.fr 
 

 Ekainaren 19etik - Donibane Karrika Itsu 
 (Elizaren aurrean)
Mayaren erakusketa !